MAN Medium Speed Engine & Generator Set

MAN Medium Speed Propulsion Engines
MAN V51/60DF
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 12V51/60DF Power 12000 kw Speed 514 r/min MEP 19.1 bar
MAN 14V51/60DF Power 14000 kw Speed 514 r/min MEP 19.1 bar
MAN 16V51/60DF Power 16000 kw Speed 514 r/min MEP 19.1 bar
MAN 18V51/60DF Power 18000 kw Speed 514 r/min MEP 19.1 bar
MAN 12V51/60DF Power 11700 kw Speed 500 r/min MEP 19.1 bar
MAN 14V51/60DF Power 13650 kw Speed 500 r/min MEP 19.1 bar
MAN 16V51/60DF Power 15600 kw Speed 500 r/min MEP 19.1 bar
MAN 18V51/60DF Power 17550 kw Speed 500 r/min MEP 19.1 bar
MAN L51/60DF
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 6L51/60DF Power 6000 kw Speed 514 r/min MEP 19.1 bar
MAN 7L51/60DF Power 7000 kw Speed 514 r/min MEP 19.1 bar
MAN 8L51/60DF Power 8000 kw Speed 514 r/min MEP 19.1 bar
MAN 9L51/60DF Power 9000 kw Speed 514 r/min MEP 19.1 bar
MAN 6L51/60DF Power 5850 kw Speed 500 r/min MEP 19.1 bar
MAN 7L51/60DF Power 6825 kw Speed 500 r/min MEP 19.1 bar
MAN 8L51/60DF Power 7800 kw Speed 500 r/min MEP 19.1 bar
MAN 9L51/60DF Power 8775 kw Speed 500 r/min MEP 19.1 bar
MAN V48/60CR
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 12V48/60CR Power 14400 kw Speed 514 r/min MEP 25.8 bar
MAN 14V48/60CR Power 16800 kw Speed 514 r/min MEP 25.8 bar
MAN 16V48/60CR Power 19200 kw Speed 514 r/min MEP 25.8 bar
MAN 18V48/60CR Power 21600 kw Speed 514 r/min MEP 25.8 bar
MAN 12V48/60CR Power 14400 kw Speed 500 r/min MEP 26.5 bar
MAN 14V48/60CR Power 16800 kw Speed 500 r/min MEP 26.5 bar
MAN 16V48/60CR Power 19200 kw Speed 500 r/min MEP 26.5 bar
MAN 18V48/60CR Power 21600 kw Speed 500 r/min MEP 26.5 bar
MAN L48/60CR
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 6L48/60CR Power 7200 kw Speed 514 r/min MEP 25.8 bar
MAN 7L48/60CR Power 8400 kw Speed 514 r/min MEP 25.8 bar
MAN 8L48/60CR Power 9600 kw Speed 514 r/min MEP 25.8 bar
MAN 9L48/60CR Power 10800 kw Speed 514 r/min MEP 25.8 bar
MAN 6L48/60CR Power 7200 kw Speed 500 r/min MEP 26.5 bar
MAN 7L48/60CR Power 8400 kw Speed 500 r/min MEP 26.5 bar
MAN 8L48/60CR Power 9600 kw Speed 500 r/min MEP 26.5 bar
MAN 9L48/60CR Power 10800 kw Speed 500 r/min MEP 26.5 bar
MAN V48/60B
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 12V48/60B Power 13800 kw Speed 514 r/min MEP 24.7 bar
MAN 14V48/60B Power 16100 kw Speed 514 r/min MEP 24.7 bar
MAN 16V48/60B Power 18400 kw Speed 514 r/min MEP 24.7 bar
MAN 18V48/60B Power 20700 kw Speed 514 r/min MEP 24.7 bar
MAN 12V48/60B Power 13800 kw Speed 500 r/min MEP 25.4 bar
MAN 14V48/60B Power 16100 kw Speed 500 r/min MEP 25.4 bar
MAN 16V48/60B Power 18400 kw Speed 500 r/min MEP 25.4 bar
MAN 18V48/60B Power 20700 kw Speed 500 r/min MEP 25.4 bar
MAN L48/60B
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 6L48/60B Power 6900 kw Speed 514 r/min MEP 24.7 bar
MAN 7L48/60B Power 8050 kw Speed 514 r/min MEP 24.7 bar
MAN 8L48/60B Power 9200 kw Speed 514 r/min MEP 24.7 bar
MAN 9L48/60B Power 10350 kw Speed 514 r/min MEP 24.7 bar
MAN 6L48/60B Power 6900 kw Speed 500 r/min MEP 25.4 bar
MAN 7L48/60B Power 8050 kw Speed 500 r/min MEP 25.4 bar
MAN 8L48/60B Power 9200 kw Speed 500 r/min MEP 25.4 bar
MAN 9L48/60B Power 10350 kw Speed 500 r/min MEP 25.4 bar
MAN L35/44DF
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 6L35/44DF Power 3180 kw Speed 750 r/min MEP 20 bar
MAN 7L35/44DF Power 3710 kw Speed 750 r/min MEP 20 bar
MAN 8L35/44DF Power 4240 kw Speed 750 r/min MEP 20 bar
MAN 9L35/44DF Power 4770 kw Speed 750 r/min MEP 20 bar
MAN 10L35/44DF Power 5300 kw Speed 750 r/min MEP 20 bar
MAN 6L35/44DF Power 3060 kw Speed 720 r/min MEP 20.1 bar
MAN 7L35/44DF Power 3570 kw Speed 720 r/min MEP 20.1 bar
MAN 8L35/44DF Power 4080 kw Speed 720 r/min MEP 20.1 bar
MAN 9L35/44DF Power 4590 kw Speed 720 r/min MEP 20.1 bar
MAN 10L35/44DF Power 5100 kw Speed 720 r/min MEP 20.1 bar
MAN V32/44CR
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 12V32/44CR Power 7200 kw Speed 750 r/min MEP 27.1 bar
MAN 14V32/44CR Power 7840 kw Speed 750 r/min MEP 27.1 bar
MAN 16V32/44CR Power 9600 kw Speed 750 r/min MEP 27.1 bar
MAN 18V32/44CR Power 10800 kw Speed 750 r/min MEP 27.1 bar
MAN 20V32/44CR Power 12000 kw Speed 750 r/min MEP 27.1 bar
MAN 12V32/44CR Power 7200 kw Speed 720 r/min MEP 28.3 bar
MAN 14V32/44CR Power 7840 kw Speed 720 r/min MEP 28.3 bar
MAN 16V32/44CR Power 9600 kw Speed 720 r/min MEP 28.3 bar
MAN 18V32/44CR Power 10800 kw Speed 720 r/min MEP 28.3 bar
MAN 20V32/44CR Power 12000 kw Speed 720 r/min MEP 28.3 bar
MAN L32/44CR
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 6L32/44CR Power 3600 kw Speed 750 r/min MEP 27.1 bar
MAN 7L32/44CR Power 3920 kw Speed 750 r/min MEP 27.1 bar
MAN 8L32/44CR Power 4800 kw Speed 750 r/min MEP 27.1 bar
MAN 9L32/44CR Power 5400 kw Speed 750 r/min MEP 27.1 bar
MAN 10L32/44CR Power 6000 kw Speed 750 r/min MEP 27.1 bar
MAN 6L32/44CR Power 3600 kw Speed 720 r/min MEP 28.3 bar
MAN 7L32/44CR Power 3920 kw Speed 720 r/min MEP 28.3 bar
MAN 8L32/44CR Power 4800 kw Speed 720 r/min MEP 28.3 bar
MAN 9L32/44CR Power 5400 kw Speed 720 r/min MEP 28.3 bar
MAN 10L32/44CR Power 6000 kw Speed 720 r/min MEP 28.3 bar
MAN V32/40
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 12V32/40 Power 6000 kw Speed 750 r/min MEP 24.9 bar
MAN 14V32/40 Power 7000  kw Speed 750 r/min MEP 24.9 bar
MAN 16V32/40 Power 8000 kw Speed 750 r/min MEP 24.9 bar
MAN 18V32/40 Power 9000 kw Speed 750 r/min MEP 24.9 bar
MAN 12V32/40 Power 6000 kw Speed 720 r/min MEP 25 bar
MAN 14V32/40 Power 7000 kw Speed 720 r/min MEP 25 bar
MAN 16V32/40 Power 8000 kw Speed 720 r/min MEP 25 bar
MAN 18V32/40 Power 9000 kw Speed 720 r/min MEP 25 bar
MAN L32/40
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 6L32/40 Power 3000 kw Speed 750 r/min MEP 24.9 bar
MAN 7L32/40 Power 3500 kw Speed 750 r/min MEP 24.9 bar
MAN 8L32/40 Power 4000 kw Speed 750 r/min MEP 24.9 bar
MAN 9L32/40 Power 4500 kw Speed 750 r/min MEP 24.9 bar
MAN 6L32/40 Power 3000 kw Speed 720 r/min MEP 25 bar
MAN 7L32/40 Power 3500 kw Speed 720 r/min MEP 25 bar
MAN 8L32/40 Power 4000 kw Speed 720 r/min MEP 25 bar
MAN 9L32/40 Power 4500 kw Speed 720 r/min MEP 25 bar
MAN V28/33D
Model Rated Power Output(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 12V28/33D Power 5460 kw Speed 1000 r/min MEP 26.9 bar
MAN 16V28/33D Power 7280 kw Speed 1000 r/min MEP 26.9 bar
MAN 20V28/33D Power 9100 kw Speed 1000 r/min MEP 26.9 bar
MAN 12V28/33D Power 6000 kw Speed 1032 r/min MEP 28.9 bar
MAN 16V28/33D Power 8000 kw Speed 1032 r/min MEP 28.9 bar
MAN 20V28/33D Power 10000 kw Speed 1032 r/min MEP 28.9 bar
MAN V28/33D STC
Model Rated Power Output(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 12V28/33D STC Power 5460 kw Speed 1000 r/min MEP 26.9 bar
MAN 16V28/33D STC Power 7280 kw Speed 1000 r/min MEP 26.9 bar
MAN 20V28/33D STC Power 9100 kw Speed 1000 r/min MEP 26.9 bar
MAN 12V28/33D STC Power 6000 kw Speed 1032 r/min MEP 28.9 bar
MAN 16V28/33D STC Power 8000 kw Speed 1032 r/min MEP 28.9 bar
MAN 20V28/33D STC Power 10000 kw Speed 1032 r/min MEP 28.9 bar
MAN L28/33A
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 6L28/33A Power 1470 kw Speed 775 r/min MEP 19.3 bar
MAN 7L28/33A Power 1715 kw Speed 775 r/min MEP 19.3 bar
MAN 8L28/33A Power 1960 kw Speed 775 r/min MEP 19.3 bar
MAN 9L28/33A Power 2205 kw Speed 775 r/min MEP 19.3 bar
MAN L27/38
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 6L27/38 Power 2040 kw Speed 800 r/min MEP 23.5 bar
MAN 7L27/38 Power 2380 kw Speed 800 r/min MEP 23.5 bar
MAN 8L27/38 Power 2720 kw Speed 800 r/min MEP 23.5 bar
MAN 9L27/38 Power 3060 kw Speed 800 r/min MEP 23.5 bar
MAN 6L27/38 Power 2190 kw Speed 800 r/min MEP 23.2 bar
MAN 7L27/38 Power 2555 kw Speed 800 r/min MEP 23.2 bar
MAN 8L27/38 Power 2920 kw Speed 800 r/min MEP 23.2 bar
MAN 9L27/38 Power 3285 kw Speed 800 r/min MEP 23.2 bar
MAN L23/30A
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 6L23/30A Power 960 kw Speed 900 r/min MEP 17.1 bar
MAN 8L23/30A Power 1280 kw Speed 900 r/min MEP 17.1 bar
MAN L21/31
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 6L21/31 Power 1290 kw Speed 1000 r/min MEP 24 bar
MAN 7L21/31 Power 1505 kw Speed 1000 r/min MEP 24 bar
MAN 8L21/31 Power 1720 kw Speed 1000 r/min MEP 24 bar
MAN 9L21/31 Power 1935 kw Speed 1000 r/min MEP 24 bar

 

MAN L35/40DF
Model Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 6L35/40DF Eng.3180 kw Gen.3069 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 7L35/40DF Eng.3710 kw Gen.3580 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 8L35/40DF Eng.4240 kw Gen.4092 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 9L35/40DF Eng.4770 kw Gen.4603 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 10L35/40DF Eng.5300 kw Gen.5115 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6L35/40DF Eng.3060 kw Gen.2953 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 7L35/40DF Eng.3570 kw Gen.3445 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 8L35/40DF Eng.4080 kw Gen.3937 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 9L35/40DF Eng.4590 kw Gen.4429 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 10L35/40DF Eng.5100 kw Gen.4922 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN V32/44CR
Model Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 12V32/44CR Eng.7200 kw Gen.6984 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 14V32/44CR Eng.7840 kw Gen.7605 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 16V32/44CR Eng.9600 kw Gen.9312 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 18V32/44CR Eng.10800 kw Gen.10497 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 20V32/44CR Eng.12000 kw Gen.11640 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 12V32/44CR Eng.7200 kw Gen.6984 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 14V32/44CR Eng.7840 kw Gen.7605 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 16V32/44CR Eng.9600 kw Gen.9312 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 18V32/44CR Eng.10800 kw Gen.10497 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 20V32/44CR Eng.12000 kw Gen.11640 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN L32/44CR
Model Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 6L32/44CR Eng.3600 kw Gen.3474 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 7L32/44CR Eng.3920 kw Gen.3783 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 8L32/44CR Eng.4800 kw Gen.4632 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 9L32/44CR Eng.5400 kw Gen.5211 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 10L32/44CR Eng.6000 kw Gen.5790 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6L32/44CR Eng.3600 kw Gen.3474 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 7L32/44CR Eng.3920 kw Gen.3783 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 8L32/44CR Eng.4800 kw Gen.4632 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 9L32/44CR Eng.5400 kw Gen.5211 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 10L32/44CR Eng.6000 kw Gen.5790 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN L32/44K
Model Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 6L32/44K Eng.3180 kw Gen.3069 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 7L32/44K Eng.3710 kw Gen.3580 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 8L32/44K Eng.4240 kw Gen.4092 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 9L32/44K Eng.4770 kw Gen.4603 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 10L32/44K Eng.5300 kw Gen.5115 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6L32/44K Eng.3180 kw Gen.3069 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 7L32/44K Eng.3710 kw Gen.3580 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 8L32/44K Eng.4240 kw Gen.4092 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 9L32/44K Eng.4770 kw Gen.4603 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 10L32/44K Eng.5300 kw Gen.5115 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN V32/40
Model Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 12V32/40 Eng.6000 kw Gen.5820 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 14V32/40 Eng.7000 kw Gen.6790 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 16V32/40 Eng.8000 kw Gen.7760 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 18V32/40 Eng.9000 kw Gen.8370 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 12V32/40 Eng.6000 kw Gen.5820 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 14V32/40 Eng.7000 kw Gen.6790 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 16V32/40 Eng.8000 kw Gen.7760 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 18V32/40 Eng.9000 kw Gen.8370 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN L32/40
Model Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 6L32/40 Eng.3000 kw Gen.2895 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 7L32/40 Eng.3500 kw Gen.3380 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 8L32/40 Eng.4000 kw Gen.3860 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 9L32/40 Eng.4500 kw Gen.4345 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6L32/40 Eng.3000 kw Gen.2895 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 7L32/40 Eng.3500 kw Gen.3380 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 8L32/40 Eng.4000 kw Gen.3860 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 9L32/40 Eng.4500 kw Gen.4345 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN L28/32H
Model Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 5L28/32H Eng.1050 kw Gen.1000 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6L28/32H Eng.1260 kw Gen.1200 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 7L28/32H Eng.1470 kw Gen.1400 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 8L28/32H Eng.1680 kw Gen.1600 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 9L28/32H Eng.1890 kw Gen.1800 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 5L28/32H Eng.1100 kw Gen.1045 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 6L28/32H Eng.1320 kw Gen.1255 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 7L28/32H Eng.1540 kw Gen.1465 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 8L28/32H Eng.1760 kw Gen.1670 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 9L28/32H Eng.1980 kw Gen.1880 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN L28/32DF
Model Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 5L28/32DF Eng.1000 kw Gen.950 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6L28/32DF Eng.1200 kw Gen.1140 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 7L28/32DF Eng.1400 kw Gen.1330 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 8L28/32DF Eng.1600 kw Gen.1520 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 9L28/32DF Eng.1800 kw Gen.1710 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 5L28/32DF Eng.1000 kw Gen.950 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 6L28/32DF Eng.1200 kw Gen.1140 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 7L28/32DF Eng.1400 kw Gen.1330 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 8L28/32DF Eng.1600 kw Gen.1520 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 9L28/32DF Eng.1800 kw Gen.1710 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN L27/38
Model Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 5L27/38 Eng.1500 kw Gen.1441 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 5L27/38 Eng.1600 kw Gen.1536 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6L27/38 Eng.1980 kw Gen.1900 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6L27/38 Eng.2100 kw Gen.2016 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 7L27/38 Eng.2310 kw Gen.2218 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 7L27/38 Eng.2450 kw Gen.2352 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 8L27/38 Eng.2640 kw Gen.2534 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 8L27/38 Eng.2800 kw Gen.2688 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 9L27/38 Eng.2970 kw Gen.2851 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 9L27/38 Eng.3150 kw Gen.3024 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 5L27/38 Eng.1500 kw Gen.1441 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 5L27/38 Eng.1600 kw Gen.1536 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 6L27/38 Eng.1980 kw Gen.1900 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 6L27/38 Eng.2100 kw Gen.2016 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 7L27/38 Eng.2310 kw Gen.2218 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 7L27/38 Eng.2450 kw Gen.2352 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 8L27/38 Eng.2640 kw Gen.2534 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 8L27/38 Eng.2800 kw Gen.2688 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 9L27/38 Eng.2970 Gen.2851 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 9L27/38 Eng.3150 Gen.3024 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN L23/30H
Model Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 5L23/30H Mk2 Eng.670 kw Gen.618 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 5L23/30H Mk2 Eng.710 kw Gen.675 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 6L23/30H Mk2 Eng.852 kw Gen.809 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 7L23/30H Mk2 Eng.994 kw Gen.944 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 8L23/30H Mk2 Eng.1136 kw Gen.1079 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 5L23/30H Mk2 Eng.675 kw Gen.641 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 5L23/30H Mk2 Eng.740 kw Gen.703 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6L23/30H Mk2 Eng.888 kw Gen.844 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 7L23/30H Mk2 Eng.1036 kw Gen.984 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 8L23/30H Mk2 Eng.1184 kw Gen.1125 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6L23/30H Mk2 Eng.1050 kw Gen.998 kw Frequency 60 Hz Speed 900 r/min
MAN 7L23/30H Mk2 Eng.1225 kw Gen.1164 kw Frequency 60 Hz Speed 900 r/min
MAN 8L23/30H Mk2 Eng.1400 kw Gen.1330 kw Frequency 60 Hz Speed 900 r/min
MAN L21/31
Model Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 5L21/31 Eng.1000 kw Gen.950 kw Frequency 60 Hz Speed 900 r/min
MAN 6L21/31 Eng.1320 kw Gen.1254 kw Frequency 60 Hz Speed 900 r/min
MAN 7L21/31 Eng.1540 kw Gen.1463 kw Frequency 60 Hz Speed 900 r/min
MAN 8L21/31 Eng.1760 kw Gen.1672 kw Frequency 60 Hz Speed 900 r/min
MAN 9L21/31 Eng.1980 kw Gen.1881 kw Frequency 60 Hz Speed 900 r/min
MAN 5L21/31 Eng.1000 kw Gen.950 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN 6L21/31 Eng.1320 kw Gen.1254 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN 7L21/31 Eng.1540 kw Gen.1463 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN 8L21/31 Eng.1760 kw Gen.1672 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN 9L21/31 Eng.1980 kw Gen.1881 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN L16/24
Model Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 5L16/24 Eng.500 kw Gen.475 kw Frequency 60 Hz Speed 1200 r/min
MAN 6L16/24 Eng.660 kw Gen.627 kw Frequency 60 Hz Speed 1200 r/min
MAN 7L16/24 Eng.770 kw Gen.732 kw Frequency 60 Hz Speed 1200 r/min
MAN 8L16/24 Eng.880 kw Gen.836 kw Frequency 60 Hz Speed 1200 r/min
MAN 9L16/24 Eng.990 kw Gen.941 kw Frequency 60 Hz Speed 1200 r/min
MAN 5L16/24 Eng.450 kw Gen.428 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN 6L16/24 Eng.570 kw Gen.542 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN 7L16/24 Eng.665 kw Gen.632 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN 8L16/24 Eng.760 kw Gen.722 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN 9L16/24 Eng.855 kw Gen.812 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/minay by his subordinate over an incompetent rating, police said Monday.The government employee surnamed Shi surrendered to the police two hours after stabbing Sun Hengshan, according to the report relea
of the newly formed council was chaired by Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Jeddah on Wednesday night. The alliance includes the formation of the Saudi-Emirati Coordination Counc
Visitors skate on the BMW Ice Rink 354 located on the 86th storey of the Moscow City OKO Tower.
40 cities issued heavy pollution alerts including Beijing.
f debt, asset management, and overseas investment.China’s Foreign Ministry has voiced concern to the Philippine government over the detention of a group of Chinese nationals, following a police crackdown on online gambling. The Philippine immigration
ds the mini-flats were built well before those regulations became law in 2012.Mini flat sales manager Chen Hong said, Our project was approved in 1998 and built in 2003. So the tiny space is a historical issue.Even so, local housing authorities have
2011. Tens of thousands of them have been stuck in a kind of no man’s land, at risk of starvation and disease.As CCTV’s correspondent reports, one solution under discussion won’t come that easy.75,000 Syrian refugees stuck in no man’s land for more t
s in sectors like elderly care, healthcare, and tourism. And what’s helping drive consumption? Rising wages. Year on year, average disposable income grew 8.4 percent. Also China has been keen on clearing out housing inventory. The National Bureau of
rt and parcel of life in this township built by the apartheid state – – and a horrific reminder that Cape Town is the 20th most dangerous city in the world.But in an effort to help children deal with the violence around them, kids meet after school i
ill also sponsor 500 less privileged children for educational retreats to promote better wildlife conservation awareness among young people in this country and the Chinese community, said Liu Xianfa, Chinese ambassador to Kenya.Humans remain the bigg
.DevelopmentofspecialeducationinShanghaihasbecomeasolidfoundationforblindchildren.Theyhaveequalopport
Two were seriously injured and two were wounded slightly, it added. The knife attacker, not identified yet, was shot dead by police. width363 height239 alt hxendfilep201805bc53831590e57b7c8bcda77334ca10aa.jpg The incident took place in Opera distr
Abe said they had a frankexchange of views, although there was no major progress.
Arsenal remain fourth while Spurs and Man United are separated in 5th and 6th on goal difference.
Year’s festivalChinese traditional wooden arch bridgesLi textile techniques, which include spinning, dyeing, weaving and embroideryAnd one cultural item, Chinese Fujian puppetry, was inscribed on UNESCO’s List of Intangible Heritage on Register of Go
rump looked a bit like a misfit on this occasion, said Chinese graduate student Wang Pei.I think maybe Trump would be more friendly to China, because China and the US share vast common interests, especially in commercial areas. From the perspective o
the questions I’ve been most frequently asked is whether Xinjiang is safe. The people I interviewed there, including the Uyghurs and Muslims from different ethnic groups, all condemn terrorism. They all want peace for themselves and others. Yes, it’
y dekes out Claudio Bravo to make it 1-0 Barca.But City are still in it until after the break, when Bravo plays a terrible ball straight to Luis Suarez, who attempts to chip it over the stranded keeper. Bravo gets a hand, and perhaps his head on the
tion submitted a team list and charter flight landing information to the CFA. As the host association, the CFA issued visas in a timely fashion, and submitting a certification letter to China’s relevant government departments. And that those measures
rance and housing provident funds that enterprises have to pay for their employees. That should reduce company costs by a total of over 200 billion yuan by the middle of 2017. Still, companies continue looking for other ways to lower staff costs. Tem

康明斯|CUMMINS|全系列船用、工程机械、发电、驱动柴油机零部件以及配套工厂展示的OEM零件。康明斯|CUMMINS|原厂品质保证。可获取康明斯全国代理、分销商、库存、价格、交货期等信息。|MAK|马克|MAN|曼恩|MITSUBISHI|三菱|MTU|MWM|NIIGATA|新泻|PIELSTICK|VASA|WARTSILA|YANMAR|洋马|MITSUI|AKASAKA|HANSHIN|CATERPILLAR|卡特|现代|HYUNDAI|ISOTTA|JENBACHER|KAWASAKI|DAIHATSU|KOBE|YANMAR|S.K.L.|SKODA|瓦锡兰|DEUTZ|道依茨|WARTSILA|YMD|大柴|沪东|河柴|中船|安庆|淄柴|柴油机|配件|备件|ALFA-LAVAL|westfalia|分油机配件|SPERRE|TANABE|YANMAR|JPSAUER&SOHN|ATLAS-COPCO|CARRIER|MATSUBARA|SUCTIONGAS|HATLAPA|HAMWORTHY|空压机|零件|IHI|ABB|NAPIER|B&W|BBC|KBB|CAT|SKL|MITSUBISHI|MAN|增压器|零件